برچسب: عمران

0

نکاتـی در مـورد نحـوه ی بندکشـی آجـرها

⚓️قبل از نصب آجرها محل اتصال آجر بر روی دیوار باید مرطوب گردد. ⚓️حداقل و حداکثر ملاتخور پشت آجر بین ۲ تا ۴ سانتیمتر باشد. ⚓️بهترین دما جهت نصب بین ۵ تا ۳۵ درجه...