برچسب: طبس

0

جلسه مدیر و مشاورین نمایندگی با جناب آقای دهقان سرمایه گذار بخش خصوصی

براساس هماهنگی بعمل آمده سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۱۶ساعت ۱۸:۳۰نشست برگزار گردید. طرفین بر استفاده از ظرفیت و پتانسیل نمایندگی در امور فنی پروژه ها و همچنین استفاده اعضای نظام مهندسی از اماکن تفریحی و...

0

حضور جناب آقای مهندس زراعتکار نائب رئیس محترم و سرکار خانم مهندس میرکاظمی عضو محترم هیأت مدیره سازمان در طبس

پیرو هماهنگی بعمل آمده یکشنبه مورخ ۹۸/۷/۱۴ از ساعت ۸ الی ۱۲ مسائل و درخواستهای نمایندگی اعم از خرید زمین، بیمه و افزایش ظرفیت اشتغال مهندسین فاقد شغل ثابت مطرح و از سوی اعضای...

0

نامه استاندار محترم منضم به مصوبات کمیسیون ماده ۵ مورخ ۹۸/۴/۱۲ شهر

قابل توجه دفاتر طراحی تصویر نامه استاندار محترم منضم به مصوبات کمیسیون ماده ۵ مورخ ۹۸/۴/۱۲ شهر طبس پیوست ذیل را دانلود نمایید. نامه ها  

0

لیست جلسات کمیته تخصصی مکانیک تا انتهای شش ماهه اول سال ۱۳۹۸

لیست جلسات کمیته تخصصی مکانیک تا انتهای شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ را از ذیل دانلود نمایید. لیست جلسات کمیته تخصصی مکانیک تا انتهای شش ماهه اول سال ۱۳۹۸