نوشته‌ها

سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی
برگزار می کند:

سمینار “بررسی فراوانی ایرادات در پروژه های ساختمانی”
رشته های: عمران ، معماری ، برق ، مکانیک

📅 زمان: پنجشنبه 10 مردادماه 98

⏰ ساعت : 12:30 -8:00
🏢 مکان: بیرجند _ سالن کنفرانس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

هزینه ایاب و ذهاب بر عهده نمایندگی می باشد.

سمینار "بررسی فراوانی ایرادات در پروژه های ساختمانی"