نوشته‌ها

دوشنبه مورخ 98/5/7 رأس ساعت 10:30 نشست برگزار و طرفین در مورد مسائل و مشکلات حوزه نظارت و اجرای گاز شهرستان طبس نقطه نظرات خود را مطرح نمودند.
در این جلسه جناب آقای مهندس اسماعیل زاده رئیس محترم شرکت گاز و از اعضای ارشد نمایندگی ابلاغیه های قانونی در مورد کنتور G100 را تشریح و قول پیگیری در مورد استفاده مجریان ذیصلاح برای اجرای شبکه پلی اتیلن را مطرح نمودند.