نوشته‌ها

از سری دوره های آموزشی صدور صلاحیت پروانه اشتغال بکار اجرا

روزهای
📆 چهارشنبه 26-04-98 و پنج شنبه 27-04-98
برای گروه یک
📆 جمعه 28-04-98 و شنبه 29-04-98
برای گروه دو

در دونوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد
⏱ صبح 08:30 الی 12:30
⏱ عصر 15:00 الی 19:00

لازم به ذکر است استاد این دوره جناب آقای دکتر موسی محمودی صاحبی است
.
🗣 روابط عمومی
🏢 سازمان نظام مهندسی ساختمان