نوشته‌ها

از سری دوره های ارتقا پایه 3 به 2
رشته برق
صلاحیت نظارت و طراحی

دوره جریان ضعیف

17 و 18 مرداد
دانشگاه بیرجند

ثبت نام
refahi.nezam-kj.ir
فقط به صورت الکترونیکی