نوشته‌ها

شرایط شرکت در دوره آمادگی آزمون نظارت در گروه های چهارگانه (عمران، معماری، برق و مکانیک)
1- حداقل تعداد شرکت کننده در هر رشته 15 نفر
2- تعداد جلسات 5 جلسه 8 ساعته در روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته به همراه یک جلسه آزمون
3- مبلغ دوره 750.000 تومان
4- مجری برگزاری: مؤسسه خانه عمران شریف بیرجند (کلاس ها در طبس برگزار خواهد شد)
متقاضیان تا پایان وقت اداری شنبه 98/4/22 با واحد امور اداری (خانم حسین زاده) تماس حاصل فرمایند.