نوشته‌ها

شرایط شرکت در دوره آمادگی آزمون طراحی معماری

مدرس: جناب آقای مهندس هادی باقری دوم قبولی در آزمون طراحی بهمن97
هزینه:

مجازی (شرکت در گروه تلگرامی) 700/000تومان

حضور در کلاس 1/000/000تومان
مدت زمان: 32 ساعت (8 جلسه 4 ساعته)
برگزاری آزمون طراحی در انتهای دوره به مدت 8 ساعت (17-9)
زمان شروع دوره و مکان متعاقباً پس از ثبت نام قطعی اعلام خواهد شد.