نوشته‌ها

اگر به دنبال ثبت عضویت خود در سامانه سـازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت الڪـترونیڪـی و غیر حضوری هستید، به لینڪ زیر مراجعه نمایید:

https://eservices.nezam-kj.ir/DarkhastOzviyat/