نوشته‌ها

ستفاده از جک های سقفی T شکل تا ارتفاع 3/5 متر مجاز می باشد.

درصورتی که ارتفاع سقف بیش از 3/5متر باشد، باید از داربست بندی مدولار ( اسکافلد ) و یا کفراژ بندی به وسیله لوله داربست استفاده گردد.