نوشته‌ها

معرفی جناب آقای مهندس اخوان صفار عضو و مدیر روابط عمومی نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس بعنوان نماینده انجمن علمی پدافند غیرعامل کشور در استان خراسان جنوبی از طرف سردار دکترغلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

معرفی جناب آقای مهندس اخوان صفار بعنوان نماینده انجمن علمی پدافند غیرعامل کشور در خراسان جنوبی

انتخابات دومین دوره هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی استان برگزار و حسین عباسی بعنوان رییس سازمان انتخاب شد.

🔰به گزارش روابط عمومی سازمان، روز شنبه یازدهم آبان 1398 در جلسه هیات مدیره سازمان، انتخابات دومین سال هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی برگزار و
حسین عباسی بعنوان رییس
محمدحسین زراعتکار بعنوان نایب رئیس اول
احمد کاظمیان بعنوان نایب رئیس دوم
علی کریمدادی بعنوان دبیر هیات مدیره
انتخاب گردیدند.
همچنین در این جلسه ، محمد الهامی زاده بعنوان خزانه دار سازمان معرفی گردید.