نوشته‌ها

تفاهم نامه مشترک نمایندگی با تشکیلات خانه کارگر طبس را از ذیل دانلود نمایید.

Scan-20191116-124958-013

صورتجلسه هیئت مشاورین با رؤسای فنی و حرفه ای، اتاق اصناف و تشکیلات خانه کارگر را از ذیل دانلود نمایید.

صورتجلسه552