نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده سه شنبه مورخ 98/12/6 جناب آقای امینی و جناب آقای هاشمی رئیس و نایب رئیس محترم شورا بمناسبت روز و هفته مهندسی در محل نمایندگی حضور بهم رسانیده و با مدیر و اعضای هیأت رئیسه نمایندگی رایزنی های لازم در حوزه ساخت و ساز شهری را انجام دادند.