نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده نشست در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۴ از ساعت ۱۳:۳۰ برگزار و در مورد اشکالات متداول مترتب بر مراحل ساخت ساختمانهای پانل بحث و تبادل نظر صورت گرفت.