نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده دوشنبه مورخ 98/5/14 ساعت 19:30 نشست برگزار گردید؛ مدیر و مشاورین دفتر نمایندگی برنامه های خود را تبیین و هیئت رئیسه سابق نیز تجربیات، پیشنهادات و راهکارهای مختلف در حوزه های مالی، اداری و آموزشی را منتقل نمودند.
در پایان به پاس زحمات و کوشش های بی دریغانه، از سوی نظام مهندسی به نمایندگی از کلیه اعضای محترم از جناب آقای مهندس عباسی، جناب آقای مهندس نوری زاده و جناب آقای مهندس لعل تقدیر و تشکر گردید.