نوشته‌ها

 

طی هماهنگی بعمل آمده اولین نشست هماهنگی گروه کنترل نقشه در روز شنبه مورخ 1/4/98 رأس ساعت 18:30 در محل نمایندگی برگزار گردید؛
اعضای گروه کنترل نقشه عمران: آقایان مهندسین علیرضا الاهی، محمدحسین فرحناکی مقدم، اسحاق توسن و محسن روحی
در این جلسه آقای مهندس علیرضا الاهی بعنوان رئیس گروه کنترل نقشه تعیین گردید.

اولین جلسه گروه کنترل نقشه عمران