نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده شنبه مورخ 15/4/98 ساعت 18:30 جلسه کمیته تخصصی معماری برگزار و مسائل و نقطه نظرات جهت ارتقاء کیفی نقشه ها، معماری ایرانی-اسلامی و … فیمابین اعضا رد و بدل گردید؛ همچنین در این جلسه آقای مهندس رمضانعلی عبدالهی بعنوان رئیس گروه تخصصی معماری تعیین گردید.

اولین جلسه کمیته تخصصی معماری