نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده سه شنبه مورخ 98/4/25 ساعت 19 نشست مشترک برگزار و طرفین در مورد استفاده از ظرفیت و پتانسیل های ارگانهای متبوع خود بحث و تبادل نظر نمودند.
در این جلسه که جناب آقای مهندس لعل از اعضای ارشد نمایندگی نیز حضور داشتند پیشنهادات خود را در جهت استفاده از سالن های استخر و والیبال مجموعه زغال سنگ مطرح نمودند که مورد قبول طرفین واقع گردید و مقرر شد برنامه ریزی لازم جهت اجرای آن صورت پذیرد.

جلسه مشترک مدیر دفتر نمایندگی و مشاورین با جناب آقای محمدیان مسئول امور ورزشی شرکت زغال سنگ و جناب آقای مهندس لعل