برچسب: جلسه، مدیر ،روابط عمومی، نمایندگی ،طبس

جلسه هماهنگی با مدیر روابط عمومی نمایندگی 0

جلسه هماهنگی با مدیر روابط عمومی نمایندگی

در جلسه روز شنبه مورخ ۱/۴/۹۸ آقای مهندس محمدحسین اخوان صفار بعنوان مدیر روابط عمومی نمایندگی تعیین گردید. در این نشست با حضور آقای مهندس علوی ضمن تعامل وتبادل نظر در حوزه های مختلف...