نوشته‌ها

جلسه دفاتر طراحی جهت آموزش برنامه Merge
پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 10 روز شنبه مورخ 98/4/29 جلسه آموزشی با تدریس جناب آقای مهندس رمضانعلی عبدالهی رئیس کمیته تخصصی #معماری برگزار گردید.
این برنامه را میتوانید در ادامه دانلود نمایید.

دانلود برنامه