نوشته‌ها

درخواست پیگیری انعقاد تفاهم نامه جهت واگذاری زمینهای طرح اقدام ملی به شرکت تعاونی مهندسین

تفاهم نامه مشترک نمایندگی نظام مهندسی ساختمان با مجمع امور صنفی شهرستان طبس

تفاهم نامه مشترک نمایندگی با تشکیلات خانه کارگر طبس را از ذیل دانلود نمایید.

Scan-20191116-124958-013

تفاهم نامه مشترک نمایندگی با مرکز فنی و حرفه ای طبس را از ذیل دانلود نمایید.

تفاهم نامه مشترک نمایندگی با مرکز فنی و حرفه ای طبس