نوشته‌ها

 

میلگرد کششی یکی از اصلی‌ترین ارکان تیرچه می‌باشد که نقش به سزایی در تحمل بارهای وارده دارد و نشریه 543 (دستورالعمل طراحی و اجرای سقف‌های تیرچه و بلوک) بر عدم آسیب دیدگی و شکستگی بتن پاشنه (بند 4 فوق‌الذکر) جهت محافظت از میلگردهای کششی تاکید مکرر دارد

تخریب تیرچه پاشنه بتنی و جوش جهت ساپورت لوله تأسیساتی