نوشته‌ها

پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۸ الی۲۲ با تدریس آقای دکترسرافرازی و با حضور ناظرین سازه و معماری برگزار گردید.