نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۴ از ساعت ۸:۳۰ از پروژه های تحت نظارت همکاران بازدید بعمل آمد.

بازدید کمیته ماده ۳۵ از پروژه های ساخت و ساز شهری