برچسب: انتخابات

انتخابات مدیر دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

انتخابات مدیر دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی در شهرستانها برگزار میگردد. کاندیدا های شهر طبس : جناب آقای مهندس رضا رستم زاده جناب آقای مهندس عباس عباسی جناب آقای مهندس سید...