نوشته‌ها

پیرو حضور جناب آقای مهندس عامری در روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۳۰ در شهرستان طبس، ایشان از ساعت ۱۱ الی ۱۳ از پروژه ۵۶ واحدی بلوار منا و سایتهای ۵۰ و ۷۹ هکتاری از طرح اقدام ملی بازدید میدانی بعمل آوردند.