برچسب: اطلاعات فنی

0

نكات مفيد مالياتي مهندسان

۱٫ تسليم اظهار نامه مالياتي عملكرد٩٥ تا پايان وقت اداری ۳۱-۳-۹۶مي‎باشد. ۲٫ جهت تنظيم اظهار نامه الكترونيكي به سايت سازمان مالياتي كشور (www.Tax.gov.ir) مراجعه شود. ۳٫ اظهار نامه گروه سوم خاص مهندسين مي‎باشد (دريافتي...