نوشته‌ها

یک حمام دارای وان یا زیر دوشی، طبق تعریف مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان و استاندارد IEC 60364_7_701 دارای سه زون صفر و یک و دو میباشد که در تصاویر محدوده هر زون به صورت واضح و قابل درک به تصویر کشیده شده است.

در این تصویر، همه الزامات حمام ها و زون های مرتبط، طبق مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش نود و پنج، در جدول و به صورت شماتیک در قاب یک تصویر آورده شده است.

ضوابط و استانداردهای مورد نیاز نصب دودکش در عکس ذیل

🔻فاصله حداقل 60 سانتی متری از سطح بام، دارای کلاهک H شکل
🔻جنس مقاوم دودکش بدون منفذ و نشتی
🔻 عایقکاری مناسب دودکش درمعرض آب