نوشته‌ها

اجرای اسکلت بتن با کیفیت مناسب
اجرای وال پست در اطراف ستونها و بازشوهای پیرامونی
اجرای وال پست در دیوارهای و بازشوهای داخلی

مجری شرکت برزین بتن پایدار(مدیریت آقای مهندس ملاحسن زاده)

اجرای اسکلت بتن با کیفیت مناسب