نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس Blog

0

کارگاه آموزشی آشنایی با کلیدهای مینیاتوری

سرفصلهای آموزش: ۱- بررسی نکات فنی کلیدهای مینیاتوری ۲- راه پیشگیری از بروز خطا در بهره برداری از کلیدهای مینیاتوری ۳- آشنایی با کلیدهای نشت جریان (RCCB و RCBO) ۴- راههای پیشگیری از بروز...

0

دوره مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان (کد ۳۱۱)

اطلاعيه آموزشي   ازسري دوره هاي ارتقا پايه ۳به۲ صلاحيت نظارت – رشته عمران   مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان (کد ۳۱۱) مدت دوره:۱۶ساعت ۲روز-صبح۹-۱۳ عصر۱۶-۲۰   سه شنبه- چهارشنبه ۵و۶ آذر...

0

کارگاه آموزشی ایمنی و حفاظت کارگاهیکارگاه آموزشی ایمنی و حفاظت کارگاهی

سرفصل های آموزش: ۱- آئین نامه حفاظت کارگاهی ۲- قانون کار ۳- رویه های قضایی مدرس: جناب آقای مهندس مرتاضی بازرس محترم اداره کار- تعاون و رفاه اجتماعی کارشناس رسمی دادگستری (حوادث ناشی از...

0

کارگاه آموزشی پدافندغیرعامل

سه شنبه مورخ۹۸/۸/۱۴ به پیشنهاد نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس و سخنرانی و تدریس جناب آقای مهندس اخوان صفار عضو کمیته آموزش و مدیر روابط عمومی نمایندگی کارگاه با حضور جمعی از مدیران ادارات،...