نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس Blog

کارگاه آموزشی ارتباط موثر

💯همین الان ثبت نام کنید👇👇 🔴لینک ثبت نام کارگاه آموزشی ارتباط موثر: کد تخفیف ۵۰ درصد: ertebat https://Zarinp.al/242620 🔴 لینک ثبت نام کارگاه آموزشی هدف گذاری: کد تخفیف ۵۰ درصد: hadaf https://Zarinp.al/242624 ✅⏰ آخرین...

0

اطلاعیه شماره ۸

✅ جناب آقای مهندس رضا رستم زاده کاندیدای شهرستان طبس انصراف خود را کاندیداتوری انتخابات اعلام نمودند. 🔰هیات اجرایی انتخابات مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان ها

0

اطلاعیه شماره ۶

✅ انتخابات تنها بصورت شخصی بوده و امکان واگذاری حق رای بصورت وکالتی مجاز نمی باشد. 🔆ضمنا هر عضو پروانه دار فقط در شهر حوزه مسئولیت و اشتغال خود امکان شرکت در انتخابات و...

0

اطلاعیه مکان و زمان برگزاری انتخابات در شهر طبس

⏰ زمان : ۱۰ صبح الی ۱۷ ← چهار شنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۸ 🏢مکان:برگزاری جهت اخذ رای ، دفتر نمایندگی شهر طبس است هیات اجرایی انتخابات مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان...

0

اطلاعیه شماره ۳

⚠️ فقط اعضاء دارای پروانه اشتغال مجاز به رای دادن در انتخابات مدیران دفاتر شهرستان ها می باشند. ▫️برگزاری انتخابات ← چهار شنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۸ 🔰هیات اجرایی انتخابات مدیران دفاتر نمایندگی سازمان...