دسته: مصوبات مکانیک

0

صورتجلسه ۵۱۳ (هماهنگی بین اعضای محترم کنترل نقشه گروه مکانیک)

فایل پی دی اف صورتجلسه ۵۱۳ (هماهنگی بین اعضای محترم کنترل نقشه گروه مکانیک) را ذیل میتوانید دانلود نمایید. صورتجلسه ۵۱۳

صورتجلسه شماره۳۹۶:وحدت رویه در طراحی و نظارت تأسیسات مکانیکی و ارائه نقطه نظرات به گروه معماری 0

صورتجلسه شماره۳۹۶:وحدت رویه در طراحی و نظارت تأسیسات مکانیکی و ارائه نقطه نظرات به گروه معماری

صورتجلسه شماره۳۹۶                                 تاریخ: ۰۸/۰۳/۹۵     حاضرین در جلسه: آقایان اسدا… قادری، بهروز جهانی، سید محمد امیر برکاتی، احسان حسینی مقدم، بهنام طالبی و ناصر عظیمی‌زاده غائبین: ­­­سایر ناظرین محترم گروه مکانیک موضوع جلسه:  وحدت رویه...

صورتجلسه شماره۳۸۹:جلسه هیئت رئیسه با گروه مکانیک 0

صورتجلسه شماره۳۸۹:جلسه هیئت رئیسه با گروه مکانیک

صورتجلسه شماره۳۸۹                              تاریخ: ۰۸/۰۲/۹۵     حاضرین در جلسه: آقایان جواد نوری‌زاده، عباس عباسی، سید سعید صادق‌زاده، اسدا… قادری و عباس لعل گروه مکانیک: آقایان علیرضا افشین، بهروز جهانی، احسان حسینی مقدم، علی زرگریان مقدم، سیدمحمدامیربرکاتی...

صورتجلسه شماره۳۷۳: شروع بکار تأیید پرونده‌های گاز عشق‌آباد 0

صورتجلسه شماره۳۷۳: شروع بکار تأیید پرونده‌های گاز عشق‌آباد

صورتجلسه شماره۳۷۳                      تاریخ: ۰۳/۱۱/۹۴     حاضرین در جلسه: آقایان اسدا… قادری، بهروز جهانی، علیرضا افشین، سید محمد امیر برکاتی، احسان حسینی مقدم، مهدی روئین‌تن، علی زرگریان مقدم، بهنام طالبی، جواد ضیائی، ناصر عظیمی‌زاده و خانم‌ها...

صورتجلسه شماره۳۶۵ :جلسه کمیته تخصصی تأسیسات مکانیکی و گاز 0

صورتجلسه شماره۳۶۵ :جلسه کمیته تخصصی تأسیسات مکانیکی و گاز

  صورتجلسه شماره۳۶۵                             تاریخ: ۰۷/۱۰/۹۴     حاضرین در جلسه: آقایان اسدا… قادری، علیرضا افشین، سیدمحمدامیربرکاتی و بهروز جهانی غائبین: ­­­آقای احسان حسینی مقدم موضوع جلسه:  جلسه کمیته تخصصی تأسیسات مکانیکی و گاز جلسه رأس ساعت...

صورتجلسه شماره۳۴۲ : هشتمین جلسه گروه تخصصی مکانیک 0

صورتجلسه شماره۳۴۲ : هشتمین جلسه گروه تخصصی مکانیک

صورتجلسه شماره۳۴۲                                تاریخ: ۳۱/۰۵/۹۴     حاضرین در جلسه: آقایان اسدا… قادری، بهروز جهانی، علیرضا افشین، سید محمد امیر برکاتی، احسان حسینی مقدم، مهدی روئین‌تن، علی زرگریان مقدم،   بهنام طالبی، ناصر عظیمی زاده و سیدبهزادحقی خانمها...