دسته: اطلاعات فنی دپارتمان برق

0

دستورالعمل اجرای همبندی نول شبکه و ارت

دستورالعمل اجرای هم بندی نول شبکه و ارت مشترکین تکفاز کنتورهای منصوبه خارج از تابلو مجموعه کنتور را در ذیل دانلود نمایید. #دستورالعمل اجرای هم بندی نول شبکه و ارت مشترکین تکفاز کنتورهای منصوبه...

0

الزام اجراي همبندي در ساختمان ها

با توجه به الزام اجراي همبندي در ساختمان ها شايسته است در مراحل اصلي اجراي سازه (فونداسيون، اسکلت و سقف) با ناظرين محترم برق براي بازديد هماهنگي بعمل آيد؛ صدور مجوز بتن ريزي در...

0

فلوچارت گروه های چهارگانه (سازه ای، معماری، برقی، مکانیکی)

فلوچارت گروههای چهارگانه فلوچارت گروه سازه فلوچارت گروه مکانیک فلوچارت گروه برق فلوچارت گروه معماری    

تخریب کاور تیر برای اتصال اسکلت آسانسور 0

تخریب کاور تیر برای اتصال اسکلت آسانسور

تخریب کاور تیر برای اتصال اسکلت آسانسور به آن مجاز نمی باشد. نکته بهترین کار برای حل این مشکل تعبیه صفحه پلیت در داخل تیر قبل از بتن ریزی و اتصال شاسی آسانسور به...