دسته: اطلاعات فنی دپارتمان برق

دستورالعمل طرح و اجرای همبندی در ساختمانها 0

دستورالعمل طرح و اجرای همبندی در ساختمانها

با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۸/۶/۹۴ گروه تخصصی برق سازمان ،پیش نویس دستورالعمل طرح و اجرای همبندی در ساختمانها جهت دریافت نظرات و پیشنهادات همکاران محترم قرار داده  شده است.لذا خواهشمند است نظرات خود...