دسته: اطلاعات فنی دپارتمان عمران

0

استفاده از داربست جهت انبار مصالح

مطابق بند ١٢-٧-٢-١٠ مبحث ١٢ مقررات ملي ساختمان◀️ از جايگاه داربست ها نبايد براي انبار كردن مصالح ساختماني استفاده شود، مگر مصالحي كه براي كوتاه مدت و براي انجام كار فوري مورد نياز باشد....

تابلو 0

نصب تابلو مشخصات ساختمان در دست احداث

به اطلاع کلیه مهندسين و مجريان ذيصلاح مي رساند، حسب بند ۲-۱۱-۲ از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، مجري مكلف است قبل از شروع عمليات اجرائي، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روي...

0

پیام حقوقی ۱

تا زمانیکه جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشده به این دلیل که پروژه نمی‌تواند بدون ناظر باقی بماند، مسئولیت نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول می‌باشد. “مبحث دوم مقررات_ملی_ساختمان ”  

0

الزام اجراي همبندي در ساختمان ها

با توجه به الزام اجراي همبندي در ساختمان ها شايسته است در مراحل اصلي اجراي سازه (فونداسيون، اسکلت و سقف) با ناظرين محترم برق براي بازديد هماهنگي بعمل آيد؛ صدور مجوز بتن ريزي در...

0

فلوچارت گروه های چهارگانه (سازه ای، معماری، برقی، مکانیکی)

فلوچارت گروههای چهارگانه فلوچارت گروه سازه فلوچارت گروه مکانیک فلوچارت گروه برق فلوچارت گروه معماری    

دپو مصالح 0

دپو مصالح

دپوی زیاد مصالح روی سقف قبل از بهره برداری در مرحله سفت کاری و نازک کاری ، ظرفیت تحمل بار زنده و مرده قطعات و احتراز از بارگذاری سربار اضافه بطور مثال دپوی غیرمتعارف...