دسته: اطلاعات فنی دپارتمان معماری

0

فلوچارت گروه های چهارگانه (سازه ای، معماری، برقی، مکانیکی)

فلوچارت گروههای چهارگانه فلوچارت گروه سازه فلوچارت گروه مکانیک فلوچارت گروه برق فلوچارت گروه معماری    

0

نكات مهم براي نظارت بر اجراي ساختمان در مرحله سفت کاری (دیوار چینی)

⭕️دیوارها باید توسط شاخک هایی که به عناصر سازه ای متصل می شوند به طور کامل مهار شوند. ⭕️در صورتی که فاصله بین اجزای میانقابی و اجزای سازه ای در نقشه ها ذکر شده...

0

نکاتـی در مـورد نحـوه ی بندکشـی آجـرها

⚓️قبل از نصب آجرها محل اتصال آجر بر روی دیوار باید مرطوب گردد. ⚓️حداقل و حداکثر ملاتخور پشت آجر بین ۲ تا ۴ سانتیمتر باشد. ⚓️بهترین دما جهت نصب بین ۵ تا ۳۵ درجه...

قابل توجه مسئولین محترم دفاتر و طراحان معمار 0

قابل توجه مسئولین محترم دفاتر و طراحان معمار

چک لیست طراحی نقشه های معماری ساختمان مصوب گروه تخصصی معماری سازمان جهت اعمال در نقشه ها به نمایندگی نظام مهندسی ارسال گردیده است که موارد مشخص شده در فرمت جامع نقشه ها، طراحی...