جلسه مسئولین و طراحان دفاتر در مورد نحوه ارجاع تقسیم کار طرح اقدام مسکن ملی

 

 

صورتجلسه۶۱۷

جلسه هیئت مشاورین

 

صورتجلسه۶۱۵

 

 

جلسه هیئت مشاورین

 

صورتجلسه613

بازآموزی ابلاغیه های کمیته تخصصی معماری

 

صورتجلسه612

 

جلسه کمیته تخصصی برق

 

صورتجلسه611

جلسه کمیته تخصصی مکانیک (اتاق خواب و بخاری دودکش دار)

 

صورتجلسه610

جلسه کمیته تخصصی معماری

 

صورتجلسه609

جلسه مسئولین دفاتر طراحی و رؤسای گروههای کنترل نقشه

 

صورتجلسه608