جلسه حل مشکلات سایت های ۵۶ واحدی و ۵۰ ، ۷۹ و ۳۵۰ هکتاری به ریاست مهندس رحیمی معاون استاندار و فرماندار ویژه و با حضور آقای اکبرزاده معاون هماهنگی امور عمرانی و دیگر مسئولین استانی و شهرستان طبس برگزار شد.

 در این جلسه آخرین مسائل مربوط به سایت های در دست احداث مسکن ملی بررسی شد.

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده شنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۴ از ساعت ۱۸ الی ۲۰.۳۰ از دفاتر طراحی شماره ۱ و ۲ شهری بازدید بعمل آمد.
مسئولین و طراحان محترم دفاتر نقطه نظرات خود را در مورد روند تهیه و کنترل نقشه‌ها منتقل نمودند.
در این نشست مدیر و مشاورین نیز در حوزه‌های مختلف منجمله قوانین و مقررات دفاتر، نهضت ملی مسکن و الزام تهیه نقشه‌های اجرایی در گروه‌های چهارگانه (معماری، سازه، برق و مکانیک) مطالب خود را مطرح نمودند.

پیرو هماهنگی بعمل آمده روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۹ با حضور جناب آقای مهندس عامری، اعضای محترم هیأت مدیره، جناب آقای مهندس راستینه نایب رئیس محترم شورای اسلامی شهر، جناب آقای مهندس آذرنیا نماینده محترم شهردار جلسه‌ای با موضوع بررسی راههای همکاری بیشتر سازمان نظام مهندسی و شهرداری در محل نمایندگی برگزار گردید.
بررسی ساختمان‌های بدون پروانه و رسیدگی به گزارشات ناظرین از جمله موارد مورد بحث در این جلسه بود.