دسته: نشست

0

صورتجسله مشترک نمایندگی با معاونت اداره کل و مدیریت راه و شهرسازی شهرستان طبس

صورتجسله مشترک نمایندگی با معاونت اداره کل و مدیریت راه و شهرسازی شهرستان طبس را در ذیل دانلود نمایید. صورتجلسه_نمایندگی_و_راه_و_شهرسازی

0

جلسه دیدار مدیر و مشاورین دفتر نمایندگی با مسئولین مرکز فنی و حرفه ای شهرستان طبس

پیرو هماهنگی بعمل آمده شنبه مورخ ۹۸/۶/۹ ساعت ۹ جلسه برگزار گردید؛ در این دیدار که جناب آقای مهندس رضائیان معاون محترم و آقای غلامی مسئول محترم آموزش مرکز فنی و حرفه ای حضور...

0

جلسه مدیر دفتر و مشاورین نمایندگی با ریاست و اعضای هیات مدیره محترم سازمان

پیرو هماهنگی بعمل آمده شنبه مورخ۹۸/۶/۹ ساعت۱۷ جلسه درمحل سالن جلسات سازمان برگزارگردید. دراین دیدار مدیر و مشاورین،مطالبات نمایندگی اعم‌از خرید زمین یا ساختمان با توجه به نیازهاوپاسخگویی بهتر به ارباب رجوع ، برقراری...

0

جلسه مدیر و مشاورین نمایندگی با جناب آقای محمدجواد فلاحی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس بمناسبت هفته دولت

جلسه مدیر و مشاورین نمایندگی با جناب آقای محمدجواد فلاحی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس بمناسبت هفته دولت پیرو هماهنگی بعمل آمده روز دوشنبه مورخ ۹۸/۶/۴ رأس ساعت ۸:۳۰ بمناسبت هفته...

0

جلسه مدیر و مشاورین نمایندگی با اعضای کارگروه نظارت مضاعف

پیرو هماهنگی بعمل آمده یکشنبه مورخ ۹۸/۶/۳ ساعت ۱۸:۳۰ جلسه کارگروه نظارت مضاعف برگزار گردید؛ اعضای محترم کارگروه متشکل از گروههای چهارگانه(عمران، معماری، برق و مکانیک) نقطه نظرات خود را در مورد نحوه بازدیدها...

0

جلسه مدیر و مشاورین با جناب آقای مهندس محمد حسین اخوان صفار

جلسه مدیر و مشاورین با جناب آقای مهندس اخوان مدیر روابط عمومی نمایندگی پیرو هماهنگی بعمل آمده یکشنبه مورخ ۹۸/۵/۲۷ ساعت ۱۹:۳۰ نشست برگزار و در مورد نحوه ثبت و ضبط دوره های آموزشی...

0

نشست مشترک کنترل کننده های سازه دفاتر نمایندگی ها در سازمان

پیرو هماهنگی بعمل آمده چهارشنبه مورخ ۹۸/۵/۱۶ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ جلسه بازآموزی مطالب سازه ای با تدریس آقای دکتر سرافرازی برگزار گردید. از گروه کنترل سازه نمایندگی آقایان مهندسین الاهی، فرحناکی و...