دسته: اطلاعیه ها

0

جلسه مشترک مدیر دفتر نمایندگی و مشاورین با ریاست محترم سازمان نظام کاردانی و ناظرین محترم نظام کاردانی

پیرو هماهنگی بعمل آمده چهارشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۶ ساعت ۱۹:۳۰ نشست مشترک برگزار و ناظرین محترم نظام کاردانی دغدغه ها و پیشنهادات خود را مطرح نمودند. در این جلسه که در فضای صمیمی برگزار گردید...

جلسه مشترک مدیر دفتر نمایندگی و مشاورین با جناب آقای محمدیان مسئول امور ورزشی شرکت زغال سنگ و جناب آقای مهندس لعل 0

پیرو هماهنگی بعمل آمده سه شنبه مورخ ۹۸/۴/۲۵ ساعت ۱۹ نشست مشترک برگزار و طرفین در مورد استفاده از ظرفیت و پتانسیل های ارگانهای متبوع خود بحث و تبادل نظر نمودند. در این جلسه...

جلسه مشترک مدیر دفتر نمایندگی و مشاورین با مهندس محمدنژاد مدیر نرم افزار گزارش نویسی و سرکار خانم شفیعیان از شهرداری 0

جلسه مشترک مدیر دفتر نمایندگی و مشاورین با مهندس محمدنژاد مدیر نرم افزار گزارش نویسی و سرکار خانم شفیعیان از شهرداری

پیرو هماهنگی بعمل آمده دوشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۴ ساعت ۱۹ نشست مشترک برگزار و در مورد ارتقاء نرم افزار در جهت نحوه ثبت سهمیه ها و گزارش گیری در برشهای زمانی مختلف و همچنین دسترسی...

0

دوره آمادگی آزمون نظارت در گروه های چهارگانه

شرایط شرکت در دوره آمادگی آزمون نظارت در گروه های چهارگانه (عمران، معماری، برق و مکانیک) ۱- حداقل تعداد شرکت کننده در هر رشته ۱۵ نفر ۲- تعداد جلسات ۵ جلسه ۸ ساعته در...