دوشنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۰۷ از ساعت ۱۲ جلسه قرعه‌کشی نقشه‌های طرح نهضت ملی عشق‌آباد و سایت ۳۵۰ هکتاری شهر طبس با حضور نمایندگان دفاتر طراحی شهری در محل نمایندگی برگزار گردید.

مطابق رویه دوشنبه های قبل، این هفته نیز کارگروه نظارت مضاعف نمایندگی مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۰۷ ساعت ۱۰ از پروژه‌های تحت نظارت ناظرین محترم، آقایان مهندسین وحید اصغری و رضا رستم زاده بازدید میدانی بعمل آمده و نکات فنی و اجرایی این پروژه‌ها توسط اعضای محترم کارگروه منتقل گردید.
هدف از این بازدیدها کنترل و بررسی ساخت و سازها در شهر، جلوگیری از تخلفات ساختمانی در مرحله اجرا و ارزیابی نحوه نظارت ناظرین می‌باشد.

الزام اخذ دستور تهیه نقشه

مطابق برنامه دوشنبه‌های قبل، این هفته نیز کارگروه نظارت مضاعف نمایندگی مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۳  ساعت ۱۱ از پروژه‌های تحت نظارت ناظرین محترم، آقایان مهندسین رضا باقری و سعید صادقی بازدید میدانی بعمل آمده و نکات فنی و اجرایی این پروژه‌ها توسط اعضای محترم کارگروه منتقل گردید.
هدف از این بازدیدها کنترل و بررسی ساخت و سازها در شهر، جلوگیری از تخلفات ساختمانی در مرحله اجرا و ارزیابی نحوه نظارت ناظرین است.

پیرو هماهنگی بعمل آمده دوشنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۶ ساعت ۱۱ از پروژه‌های تحت نظارت ناظرین محترم بازدید میدانی بعمل آمده و نکات فنی و اجرایی مترتب بر پروژه‌ها توسط اعضای محترم کارگروه منتقل گردید.

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده شنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۴ از ساعت ۱۸ الی ۲۰.۳۰ از دفاتر طراحی شماره ۱ و ۲ شهری بازدید بعمل آمد.
مسئولین و طراحان محترم دفاتر نقطه نظرات خود را در مورد روند تهیه و کنترل نقشه‌ها منتقل نمودند.
در این نشست مدیر و مشاورین نیز در حوزه‌های مختلف منجمله قوانین و مقررات دفاتر، نهضت ملی مسکن و الزام تهیه نقشه‌های اجرایی در گروه‌های چهارگانه (معماری، سازه، برق و مکانیک) مطالب خود را مطرح نمودند.

پیرو هماهنگی بعمل آمده روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۹ با حضور جناب آقای مهندس عامری، اعضای محترم هیأت مدیره، جناب آقای مهندس راستینه نایب رئیس محترم شورای اسلامی شهر، جناب آقای مهندس آذرنیا نماینده محترم شهردار جلسه‌ای با موضوع بررسی راههای همکاری بیشتر سازمان نظام مهندسی و شهرداری در محل نمایندگی برگزار گردید.
بررسی ساختمان‌های بدون پروانه و رسیدگی به گزارشات ناظرین از جمله موارد مورد بحث در این جلسه بود.

پیرو هماهنگی بعمل آمده روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۹ با حضور جناب آقای مهندس عامری ریاست محترم سازمان و اعضای محترم هیأت مدیره جلسه‌ای با موضوع اجرای قانون مجری ذیصلاح در محل نمایندگی برگزار گردید.
در این دیدار مجریان به بیان مسائل و مشکلات طرح پرداختند.

با توجه به فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، نمایندگی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تعطیل می باشد.