دسته: کمیته عمران

0

صورتجلسه شماره ۴۲۷:کمیته تخصصی عمران

  صورتجلسه شماره ۴۲۷                                                                                                                           تاریخ: ۲۰/۱۱/۹۵     حاضرین در جلسه: آقایان جواد نوری‌زاده، عباس عباسی ، علیرضا الاهی، کاظم ملاحسن‌زاده و محمدحسین فرحناکی‌مقدم غائبین: آقای مهدی چوبداری موضوع جلسه:  کمیته تخصصی عمران جلسه رأس ساعت...