دسته: کمیته های تخصصی

0

اولین جلسه گروه کنترل نقشه برق

طی هماهنگی بعمل آمده اولین نشست هماهنگی گروه کنترل نقشه در روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۳/۹۸ رأس ساعت ۱۸:۳۰ در محل نمایندگی برگزار گردید؛ اعضای گروه کنترل نقشه برق: آقایان مهندسین ابوالفضل صدقی، حسین دادالهی،...

0

اولین جلسه گروه کنترل نقشه مکانیک

طی هماهنگی بعمل آمده اولین نشست هماهنگی گروه کنترل نقشه در روز سه شنبه مورخ ۲۸/۳/۹۸ رأس ساعت ۱۸:۳۰ در محل نمایندگی برگزار گردید؛ اعضای گروه کنترل نقشه مکانیک: آقایان مهندسین بهروز جهانی، سیدمحمدامیر...

0

صورتجلسه شماره ۴۲۷:کمیته تخصصی عمران

  صورتجلسه شماره ۴۲۷                                                                                                                           تاریخ: ۲۰/۱۱/۹۵     حاضرین در جلسه: آقایان جواد نوری‌زاده، عباس عباسی ، علیرضا الاهی، کاظم ملاحسن‌زاده و محمدحسین فرحناکی‌مقدم غائبین: آقای مهدی چوبداری موضوع جلسه:  کمیته تخصصی عمران جلسه رأس ساعت...