دسته: مصوبات مکانیک

صورتجلسه شماره۳۹۶:وحدت رویه در طراحی و نظارت تأسیسات مکانیکی و ارائه نقطه نظرات به گروه معماری 0

صورتجلسه شماره۳۹۶:وحدت رویه در طراحی و نظارت تأسیسات مکانیکی و ارائه نقطه نظرات به گروه معماری

صورتجلسه شماره۳۹۶                                 تاریخ: ۰۸/۰۳/۹۵     حاضرین در جلسه: آقایان اسدا… قادری، بهروز جهانی، سید محمد امیر برکاتی، احسان حسینی مقدم، بهنام طالبی و ناصر عظیمی‌زاده غائبین: ­­­سایر ناظرین محترم گروه مکانیک موضوع جلسه:  وحدت رویه...

صورتجلسه شماره۳۸۹:جلسه هیئت رئیسه با گروه مکانیک 0

صورتجلسه شماره۳۸۹:جلسه هیئت رئیسه با گروه مکانیک

صورتجلسه شماره۳۸۹                              تاریخ: ۰۸/۰۲/۹۵     حاضرین در جلسه: آقایان جواد نوری‌زاده، عباس عباسی، سید سعید صادق‌زاده، اسدا… قادری و عباس لعل گروه مکانیک: آقایان علیرضا افشین، بهروز جهانی، احسان حسینی مقدم، علی زرگریان مقدم، سیدمحمدامیربرکاتی...

صورتجلسه شماره۳۷۳: شروع بکار تأیید پرونده‌های گاز عشق‌آباد 0

صورتجلسه شماره۳۷۳: شروع بکار تأیید پرونده‌های گاز عشق‌آباد

صورتجلسه شماره۳۷۳                      تاریخ: ۰۳/۱۱/۹۴     حاضرین در جلسه: آقایان اسدا… قادری، بهروز جهانی، علیرضا افشین، سید محمد امیر برکاتی، احسان حسینی مقدم، مهدی روئین‌تن، علی زرگریان مقدم، بهنام طالبی، جواد ضیائی، ناصر عظیمی‌زاده و خانم‌ها...

صورتجلسه شماره۳۶۵ :جلسه کمیته تخصصی تأسیسات مکانیکی و گاز 0

صورتجلسه شماره۳۶۵ :جلسه کمیته تخصصی تأسیسات مکانیکی و گاز

  صورتجلسه شماره۳۶۵                             تاریخ: ۰۷/۱۰/۹۴     حاضرین در جلسه: آقایان اسدا… قادری، علیرضا افشین، سیدمحمدامیربرکاتی و بهروز جهانی غائبین: ­­­آقای احسان حسینی مقدم موضوع جلسه:  جلسه کمیته تخصصی تأسیسات مکانیکی و گاز جلسه رأس ساعت...

صورتجلسه شماره۳۴۲ : هشتمین جلسه گروه تخصصی مکانیک 0

صورتجلسه شماره۳۴۲ : هشتمین جلسه گروه تخصصی مکانیک

صورتجلسه شماره۳۴۲                                تاریخ: ۳۱/۰۵/۹۴     حاضرین در جلسه: آقایان اسدا… قادری، بهروز جهانی، علیرضا افشین، سید محمد امیر برکاتی، احسان حسینی مقدم، مهدی روئین‌تن، علی زرگریان مقدم،   بهنام طالبی، ناصر عظیمی زاده و سیدبهزادحقی خانمها...