دسته: مصوبات معماری

صورتجلسه شماره۳۶۴ :جلسه کمیته تخصصی معماری و دفاتر بررسی، تدوین و تصویب قرارداد طراحی دفاتر با مالکین محترم، ارائه سرفصل‌های معماری ایرانی- اسلامی 0

صورتجلسه شماره۳۶۴ :جلسه کمیته تخصصی معماری و دفاتر بررسی، تدوین و تصویب قرارداد طراحی دفاتر با مالکین محترم، ارائه سرفصل‌های معماری ایرانی- اسلامی

صورتجلسه شماره۳۶۴                                            تاریخ: ۰۵/۱۰/۹۴     حاضرین در جلسه: کمیته تخصصی معماری: آقایان سیدسعید صادق‌زاده(نیارش)، ابوالفضل حسینی(مهراز) و فاطمه کریمی اعضای گروه معماری و دفاتر: صدیقه سادات علوی طبسی(افراز)، خانم سنگکی(ایمن سازان)، هادی باقری دوم(زرین بنا)،...

صورتجلسه شماره۳۶۲:گروه تخصصی معماری 0

صورتجلسه شماره۳۶۲:گروه تخصصی معماری

صورتجلسه شماره۳۶۲                                              تاریخ: ۲۸/۰۹/۹۴     حاضرین در جلسه: گروه تخصصی معماری: آقای سیدسعیدصادق‌زاده گروه معماری و دفاتر: آقایان رضارستم زاده(الماس شرق)، هادی سلجوقی(نیارش)، مهدوی(ایمن سازان)، مهدی زارع(طرح آفرینان پارس)،     چوبداری(نخل‌گستر)، محمدعلی جلالیان(خشت اول)، هادی باقری...

صورتجلسه شماره ۲۶۲ 0

صورتجلسه شماره ۲۶۲

برای مشاهده صورتجلسه مربوطه به سلسله مباحث معماری ایرانی- اسلامی موضوع حفظ حرمت و محرمیت درخانه های مسکونی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.