دسته: مصوبات عمران

صورتجلسه شماره ۲۵۰ 0

صورتجلسه شماره ۲۵۰

برای مشاهده صورت جلسه دومین جلسه کمیته تخصصی عمران با موضوع ساختمانهای با مصالح بنایی دارای کلاف به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.