دسته: مصوبات برق

0

سهمیه نظارت و طراحی گروه های چهارگانه

سهمیه نظارت و طراحی گروههای چهارگانه را در ادامه دانلود نمایید. طراحی برق طراحی معماری طراحی مکانیک محاسبات سازه نظارت برق نظارت عمران و معماری نظارت مکانیک  

0

صورتجلسه۵۱۷(گروه کنترل نقشه برق؛ تعیین دستورالعمل تهیه و کنترل نقشه ها)

فایل صورتجلسه۵۱۷(گروه کنترل نقشه برق؛ تعیین دستورالعمل تهیه و کنترل نقشه ها) را در ذیل می توانید دانلود نمایید. صورتجلسه ۵۱۷

صورتجلسه شماره۴۱۱:جلسه کمیته تخصصی گروه برق 0

صورتجلسه شماره۴۱۱:جلسه کمیته تخصصی گروه برق

صورتجلسه شماره۴۱۱                                                 تاریخ: ۱۴/۰۷/۹۵     حاضرین در جلسه: آقایان‌ عباس لعل، ابوالفضل صدقی، حسین داد اللهی و هادی مددی غائبین: آقای ابراهیم باغبان نیکو و حسین اسماعیل زاده موضوع جلسه:  جلسه کمیته تخصصی گروه برق...

صورتجلسه شماره۳۹۲: جلسه مشترک هیئت رئیسه با گروه برق 0

صورتجلسه شماره۳۹۲: جلسه مشترک هیئت رئیسه با گروه برق

صورتجلسه شماره۳۹۲                                تاریخ: ۲۰/۰۲/۹۵     حاضرین در جلسه: آقایان جواد نوری‌زاده، عباس عباسی، سید سعید صادق‌زاده، اسدا… قادری و عباس لعل گروه برق: ابراهیم باغبان‌نیکو، علی رضایی مقدم، هادی مددی، حسین دادالهی، احسان کرمی، ابوالفضل...