حضور جمعی از اعضای نمایندگی طبس در سمینار بررسی ایرادات ساختمانی پنج شنبه ۹۸/۵/۱۰

صورتجلسه ۵۳۲ در مورد استفاده از مجموعه ورزشی زغال سنگ را میتوانید با دانلود فایل ذیل مشاهده نمایید.

استفاده از مجموعه ورزشی زغال سنگ