پیرو حضور جناب آقای مهندس عامری در روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۳۰ در شهرستان طبس، ایشان از ساعت ۱۱ الی ۱۳ از پروژه ۵۶ واحدی بلوار منا و سایتهای ۵۰ و ۷۹ هکتاری از طرح اقدام ملی بازدید میدانی بعمل آوردند.

شنبه مورخ ۹۹/۳/۳ از ساختمان های با سازه اسکلت بتن بازدید و اشکالات متداول جهت انتقال به همکاران محترم ناظر احصاء گردید.

بازدید کمیته نظارت مضاعف نمایندگی از ساخت و ساز شهری با سازه اسکلت فلز در روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۲/۱۸ انجام شد.

بازدید کمیته نظارت مضاعف نمایندگی از ساخت و ساز شهری با سازه اسکلت فلز در روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۲/۱۸

بازدید کمیته نظارت مضاعف نمایندگی از ساخت و ساز شهری با سازه اسکلت فلز در روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۲/۱۸

پیرو هماهنگی بعمل آمده سه شنبه ۹۹/۲/۱۶ ساعت ۱۸ از اولین ساختمان در حال اجرا با سازه سوپرپانل توسط آقای مهندس معظم آبادی از اعضای نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس بازدید بعمل آمد.

پیرو هماهنگی بعمل آمده پنج شنبه مورخ ۹۹/۱/۲۸ بازدید کارگروه از پروژه مسکونی واقع در شهرک امام حسین (ع) صورت پذیرفت.

بازدید کمیته تخصصی عمران نمایندگی از پروژه در حال احداث کمیته امداد امام خمینی(ره)

پیرو هماهنگی بعمل آمده بازدید پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۹ از بنگاههای آهن آلات توسط کارگروه جهت بررسی کیفیت پروفیل ها و آهن آلات ورودی به انبارها بازدید بعمل آمد.

بازدید کارگروه استاندارد سازی #مصالح از بنگاههای #آهن_آلات شهرستان طبس

پیرو هماهنگی بعمل آمده دوشنبه مورخ۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۱۶ از پروژه درحال احداث سطح شهر تحت نظارت آقای مهندس یاقوتی ناظر محترم هماهنگ کننده و آقایان مهندسین باغبان نیکو و قادری ناظرین محترم تأسیسات الکتریکی و مکانیکی و سرکار خانم‌ مهندس کریمی ناظر محترم معماری توسط کارگروه بازدید صورت پذیرفت.

پیرو هماهنگی بعمل آمده سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ ساعت۱۶:۳۰ از پروژه های در حال احداث سطح شهر تحت نظارت آقایان مهندسین طالب زاده و نظری ناظرین محترم هماهنگ کننده و آقایان مهندسین مناجاتی، اسماعیل زاده و عظیمی زاده ناظرین محترم تأسیسات الکتریکی و مکانیکی توسط کارگروه بازدید صورت پذیرفت.

پیرو هماهنگی بعمل آمده دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۴ از ساعت ۸:۳۰ از پروژه های تحت نظارت همکاران بازدید بعمل آمد.

بازدید کمیته ماده ۳۵ از پروژه های ساخت و ساز شهری 

پیرو هماهنگی بعمل آمده بازدید پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۰ توسط کارگروه متشکل از نماینده فرمانداری ویژه، نماینده اداره صمت، نماینده آزمایشگاه مکانیک خاک و نظام مهندسی ساختمان طبس صورت پذیرفت.

بازدید کارگروه استاندارد سازی مصالح از بنگاههای  آهن آلات شهرستان طبس