دسته: بازدید

0

بازدید نظام مهندسی ساختمان طبس از ساختمان در حال اجرا با سازه سوپر پانل

پیرو هماهنگی بعمل آمده سه شنبه ۹۹/۲/۱۶ ساعت ۱۸ از اولین ساختمان در حال اجرا با سازه سوپرپانل توسط آقای مهندس معظم آبادی از اعضای نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس بازدید بعمل آمد.

بازدید کارگروه استاندارد سازی #مصالح از بنگاههای #آهن_آلات شهرستان طبس 0

بازدید کارگروه استاندارد سازی مصالح از بنگاههای آهن آلات شهرستان طبس

پیرو هماهنگی بعمل آمده بازدید پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۹ از بنگاههای آهن آلات توسط کارگروه جهت بررسی کیفیت پروفیل ها و آهن آلات ورودی به انبارها بازدید بعمل آمد.

0

بازدید کارگروه نظارت مضاعف نمایندگی

پیرو هماهنگی بعمل آمده دوشنبه مورخ۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۱۶ از پروژه درحال احداث سطح شهر تحت نظارت آقای مهندس یاقوتی ناظر محترم هماهنگ کننده و آقایان مهندسین باغبان نیکو و قادری ناظرین محترم تأسیسات الکتریکی...

0

بازدید کار گروه نظارت مضاعف نمایندگی

پیرو هماهنگی بعمل آمده سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ ساعت۱۶:۳۰ از پروژه های در حال احداث سطح شهر تحت نظارت آقایان مهندسین طالب زاده و نظری ناظرین محترم هماهنگ کننده و آقایان مهندسین مناجاتی، اسماعیل...

بازدید کارگروه استاندارد سازی مصالح از بنگاههای  آهن آلات شهرستان طبس 0

بازدید کارگروه استاندارد سازی مصالح از بنگاههای  آهن آلات شهرستان طبس

پیرو هماهنگی بعمل آمده بازدید پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۰ توسط کارگروه متشکل از نماینده فرمانداری ویژه، نماینده اداره صمت، نماینده آزمایشگاه مکانیک خاک و نظام مهندسی ساختمان طبس صورت پذیرفت.