استفاده از سیمان زود سخت‌شونده (پرتلند نوع ۳) به منظور حصول اطمینان از سرعت بیشتر کسب مقاومت بتن

 عدم استفاده از سیمان‌های پوزولانی

استفاده از آب گرم برای رساندن دمای بتن به دمای مناسب (عدم تماس مستقیم آب ۴۰ درجه سانتیگراد با سیمان)

 عدم آغشته بودن سنگدانه‌ها به یخ و برف

استفاده از مواد شیمیایی تسریع کننده

استفاده از سیمان بیشتر

گرم کردن سنگدانه‌ها

 

قابل توجه همکاران محترم طراح و گروه تخصصی عمران

برگزاری دوره بازآموزی ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

زمان:
پنجشنبه: ۱۴۰۰٫۰٨٫۰۶ 👈 ۱۶ الی ۲۰
جمعه: ۱۴۰۰٫۰٨٫۰۷ 👈 ۹ الی ۱۲ و ۱۶ الی ۱۹

مدرس:
جناب آقای مهندس علی همایون مهر

مکان:
دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس

رزومه مدرس:

  • عضو کمیسیون تخصصی عمران دو دوره نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
  • دبیر کمیسیون تخصصی فعلی
  • عضو کمیته کنترل نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
  • پایه یک نظارت، اجرا و پایه ۲ محاسبات