نویسنده: محمدحسین اخوان صفار

0

اطلاعیه تغيير زمان برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۸ به جمعه ۲۹آذر و ايجاد امكان براي ثبت نام مجدد از شنبه ۱۱آبان

✅‌ اطلاعیه تغيير زمان برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۸ به جمعه ۲۹آذر و ايجاد امكان براي ثبت نام مجدد از شنبه ۱۱آبان 👇لینک خبر آزمون👇 🌐 http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=11&id=6290 ✅به منظور ايجاد فرصت مطالعه...