نویسنده: مدیر ارشد

0

دیدار مهندس عباسی رئیس نمایندگی نظام مهندسی با مهندس ولی پور مطلق معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی

دیدار مهندس عباسی رئیس نمایندگی نظام مهندسی  با مهندس ولی پور مطلق معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی  در این دیدار که در محل دفتر معاون مدیر کل و رئیس اداره...