نویسنده: مدیر ارشد

0

پنجمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

‍‍ ☘️ پنجمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان (با رویکرد ساختمان های بلند مرتبه) همراه با كارگاه هاى آموزشى و نمایشگاه جانبی 💻ثبت نام جهت شرکت بصورت مجازی در کشور به...

0

تبریک انتصاب

مهندس محسن حیدری به عنوان سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای طبس منصوب شد. نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس این انتصاب را به ایشان صمیمانه تبریک عرض کرده و برایشان آرزوی...

0

فراخوان دعوت برای تصدی مدیر دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان

⭐️ الف: با توجه به مصوبه هیات مدیره سازمان مقرر گردید از بین مهندسان عضو پروانه دار سازمان در شهرستانهای #قاین، #طبس #فردس، #سرایان، #بشرویه فراخوان جهت شناسائی افراد متقاضی و واجد شرایط انجام...