مطالب توسط

برگزاری کارگاه کارآموزی ویژه مهندسین جدیدالورود به حرفه مهندسی

چهارمین دوره بازدید از کارگاههای ساختمانی با حضور ۱۰ نفر از مهندسین جدیدالورود به حرفه مهندسی در مسکن ملی ۷۹ هکتاری و چند ساختمان داخل شهر برگزار شد. کارگروه کارآموزی دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس در راستای ارتقا دانش فنی و مهارت آموزی مهندسین اقدام به برنامه ریزی بازدیدهای عملی از پروژه های ساختمانی […]

ملاحظات مربوط به مصالح مصرفی (بتن‌ریزی در هوای سرد)

 استفاده از سیمان زود سخت‌شونده (پرتلند نوع ۳) به منظور حصول اطمینان از سرعت بیشتر کسب مقاومت بتن  عدم استفاده از سیمان‌های پوزولانی استفاده از آب گرم برای رساندن دمای بتن به دمای مناسب (عدم تماس مستقیم آب ۴۰ درجه سانتیگراد با سیمان)  عدم آغشته بودن سنگدانه‌ها به یخ و برف استفاده از مواد شیمیایی […]

برگزاری کارگاه کارآموزی ویژه مهندسین جدیدالورود به حرفه مهندسی

اولین دوره بازدید از کارگاههای ساختمانی با حضور ۱۱ نفر از مهندسین جدیدالورود به حرفه مهندسی در مسکن ملی ۵۰ هکتاری و مدرسه در حال احداث استعدادهای درخشان برگزار شد. کارگروه کارآموزی دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس در راستای ارتقا دانش فنی و مهارت آموزی مهندسین اقدام به برنامه‌ریزی بازدیدهای عملی از پروژه‌های ساختمانی […]

دوشنبه های نظارتی نمایندگی

مطابق رویه دوشنبه های قبل، این هفته نیز کارگروه نظارت مضاعف نمایندگی مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۰۷ ساعت ۱۰ از پروژه‌های تحت نظارت ناظرین محترم، آقایان مهندسین وحید اصغری و رضا رستم زاده بازدید میدانی بعمل آمده و نکات فنی و اجرایی این پروژه‌ها توسط اعضای محترم کارگروه منتقل گردید. هدف از این بازدیدها کنترل و بررسی ساخت […]

دوشنبه‌های نظارتی نمایندگی

مطابق برنامه دوشنبه‌های قبل، این هفته نیز کارگروه نظارت مضاعف نمایندگی مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۳  ساعت ۱۱ از پروژه‌های تحت نظارت ناظرین محترم، آقایان مهندسین رضا باقری و سعید صادقی بازدید میدانی بعمل آمده و نکات فنی و اجرایی این پروژه‌ها توسط اعضای محترم کارگروه منتقل گردید. هدف از این بازدیدها کنترل و بررسی ساخت و سازها […]

بازدید کارگروه نظارت مضاعف نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس

پیرو هماهنگی بعمل آمده دوشنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۶ ساعت ۱۱ از پروژه‌های تحت نظارت ناظرین محترم بازدید میدانی بعمل آمده و نکات فنی و اجرایی مترتب بر پروژه‌ها توسط اعضای محترم کارگروه منتقل گردید.  

جلسه مدیر و مشاورین نمایندگی با دفاتر طراحی شهری

پیرو هماهنگی بعمل آمده شنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۴ از ساعت ۱۸ الی ۲۰.۳۰ از دفاتر طراحی شماره ۱ و ۲ شهری بازدید بعمل آمد. مسئولین و طراحان محترم دفاتر نقطه نظرات خود را در مورد روند تهیه و کنترل نقشه‌ها منتقل نمودند. در این نشست مدیر و مشاورین نیز در حوزه‌های مختلف منجمله قوانین و مقررات […]

جلسه ریاست محترم سازمان استان با شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس

پیرو هماهنگی بعمل آمده روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۹ با حضور جناب آقای مهندس عامری، اعضای محترم هیأت مدیره، جناب آقای مهندس راستینه نایب رئیس محترم شورای اسلامی شهر، جناب آقای مهندس آذرنیا نماینده محترم شهردار جلسه‌ای با موضوع بررسی راههای همکاری بیشتر سازمان نظام مهندسی و شهرداری در محل نمایندگی برگزار گردید. بررسی ساختمان‌های بدون […]