ساعت کار نمایندگی

با توجه به ضوابط و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی ساعت کاری نمایندگی تامورخه ۹۹/۱۲/۲۹ از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴ می‌باشد.